Për ne

Vector Pest Control eshte themeluar ne 2019 me kapital privat në Suharekë-Prizren për t'i shërbyer tregut Kosovar dhe rajonal me shërbime të Deratizimit, Dezinfektimit, Dezinsektimit me cilësi
më të lartë dhe me aparature me të sofistikuar.
Ne jemi të angazhuar për të bërë më të mirën për klientët tanë. Kemi krijuar dhe investuar në programet e punësimit që kanë një ndikim të madh në: Punësimin, Trajnimin, Rrezultate.. ..
Ne jemi të fokusuar në parandalimin e demtueseve .
Bashkohu me kompaninë për parandalimin e demtueseve të fokusuar në ofrimin më të mirë të parandalimit të dëmtuesve.

doxt sl price probe Me preparate ekologjike pa pasur nevojë të largoheni nga shtëpia juaj ...
Perparesia e kompanisë tonë, nëse keni ndonjë problem me dëmtuesit në biznes, shtëpinë tuaj, pronën tuaj, kontaktoni numrat e kujdestarit dhe teknikët tanë do të vijnë për të bërë inspektimin falas! ..

Rreth shërbimeve tona të D.D.D
Rreth shërbimeve tona të D.D.D

buy letrozole award Insektet dhe dëmtuesit janë realitet I jetës së përditshme. Sado pastër që ta mbani objektin tuaj ose sado mire të jetë konstruktuar ai, dëmtuesit...

Të gjitha preparatet tona kimike janë te aprovuara nga: EPA USA
Të gjitha preparatet tona kimike janë te aprovuara nga: EPA USA

http://1stmillbrookscoutgroup.com/77698-bactroban-cream-price.html reinforce Vector Pest Control I mban dëmtuesit jashtë objektit perms dëbimit,pluhurosjes,perdorimit të likuideve dhe kurtheve.Ne e përforcojmë barrierën...