Bubashfaba

antabuse to buy uk Bubashfaba amerikane (Periplaneta americana)- gjatësia e tyre mund të arrijë deri në
50mm (3 inches) kur kalojnë në moshën madhore. Ato kanë një ngjyrë të kaftë me nuanca
të ngjyres së kuqe. Pjesa pas kokës së tyre është e nënvizuar me një pjesë të ngjyrës së
verdhë.
Shumimi- Bubashfaba amerikane femërore lëshon vezët dhe krijon hapësira mbrojtëse për
to. Këto hapësira mbrojtëse zakonisht janë në formë kapsule. Mesatarja e vezëve të

cheapest place to buy viagra uk lëshuara në një kapsul nga këto bubashfaba arrin deri në 16 vezë. Pasi krijohen këto
kapsula aty futen vezët ku mbahen të nxehta dhe në lagështi. Nëse këto bubashfaba bien në
kontakt me ushqim të mjaftueshem ato janë në gjendje qe të rrisin për një kohë mjaft të
shkurtër këto vezë si dhe ti bëjnë gati për jetesë.
Bubashfabat amerikane lëvizin me një shpejtësi mjaft të madhe dhe zakonisht qëndrojne
nëpër zona të errëta. Nëse ndodhen në raste pasigurie ato mund edhe të fluturojnë.
Këto bubashfaba prodhonjë një lëndë kimike të quajtur “feromon”. Era e kësaj lënde
kimike shërben për bashkimin e bubashfabave në një vend. Disa njerez këtë ere e
përshkruajne si erë “te padurueshme”.
Rreziku që shkaktojnë- bubashfabat amerikane janë dëmtues që shkaktojnë ndryrësira.
Ata mund të përhapin sëmundje të ndryshme, të kontaminojnë ushqimin tonë dhe të
shkaktojnë alergji dhe madje edhe astmë. Këto buburrecë mund të marrin mikrobet në
këmbët dhe trupin e tyre dhe derisa zvarriten përmes materieve të prishura i transferojnë
këto mikrobe në ushqim ose mbi sipërfaqet e ushqimit. Sipas shumë organizatave botërore
të shëndetesise këto bubashfaba janë provuar se bartin organizma që shkaktojnë diarre,
dizenterinë, kolerën, lebrën, murtajën, ethet tifoide dhe sëmundjet virale si poliomyelitis.