Miza e shtëpise

http://powerconditioninginc.com/site/wp-content/plugins/wp125/wp125.css?ver=4.8.6 buy modafinil hong kong Miza e shtëpise (Musca Domestica)

Mizat e shtëpisë ndodhet në shtëpitë tona sidomos gjatë stinës
së verës ku kushtet për tu shumuar dhe për të kryer ciklin e
jetës janë më të favorshme. Miza e shtepisë arrin të prodhojë deri në 15 gjenerata për një
vit. Një mizë arrin fazën e maturisë brenda 10 dite në temperaturë 35 grade. Ajo ka një
aftësi shumë të madhe për tu përshtatur ndaj burimeve të ndryshme të ushqimit dhe arrin
të mbijetojë duke u ushqyer me qdo lloj substrati organik të pranishëm në mjedisin, në të
cilin gjendet. Miza e shtepisë riprodhohet në mbeturinat dhe plehrat e krijuara nga
njerëzit dhe jashtëqitjet e kafshëve shtëpiake, ushqehet me ato dhe strehohet në banesat e
tyre.
Miza e shtepise ka rëndësi të madhe për shëndetin publik, pasi mund të transportojë
infeksione të njerëzit dhe kafshët duke ndotur ushqimet. Mungesa e mizave në një mjedis
edhe tregues i një higjiene të mirë.