Mbrojtja në 3 zonat

 

cytotec in usa ZONA E GJELBER:PERIMETRI

Puna më e madhe e Vector përqendrohet në zonën e Gjelbër.
Gjëja më kryesore që t’i mbani dëmtuesit jashtë objektit tuaj është që së pari t’i mbani larg pronës suaj.
Programi i kontrollit tonë fillon me një kontroll të hollësishëm të pronës suaj.
Teknikët tanë i kërkojnë vendstrehimet dhe strofkat potenciale të dëmtuesve:
Drurët, shkurret, llumin, barin, vegjetacionin e kalbur, grumbujt e drurëve dhe të tullave, depot e vogla,
vend-qëndrimin e kafshëve dhe burimet e lagështisë etj…të gjitha këto janë burim i shumimit dhe
aktiviteteve të dëmtuesve.
Vector trajton këto vende me granula, preparate likuide etj, për ta krijuar një zonë mbrojtëse të perimetrit
në ato vende të jashtme pra duke e pakësuar popullatën e dëmtuesve përreth objektit.

 

 

http://splinvestigativeservices.com/arimidex-buy-online-uk.html ZONA E VERDHE:PIKAT HYRESE

Zona e verdhë është mbrojtja e fundit e jashtme për ndalimin e pushtuesve që të hyjnë mbrenda.
Kjo zonë fokusohet në vendet përjashta menjëherë pranë ndërtesës, përfshirë  dritaret, dyert,
pragjet,pusetat dhe mbledhësit e ujit, pikat hyrëse të kabllove elektrike etj.
VECTER vendosë një shirit lëngu, pluhuri dhe kurthesh etj për t’i ndaluar dëmtuesit që të hyjnë në zonën
e kuqe.
Plasaritjet dhe të çarat ku mendohet të ketë aktivitet të dëmtuesve izolohen për tu mos lejuar hyrjen e
tyre.

 

 

 

ZONA E KUQE: Brendia E objektit

Është hapësira më kritike e stabilimentit. Vendet të cilat duhet të mbrohen nga kontaminimi. Shkaku i
kësaj, do të përdorim vetëm produktet me cilësi afatgjate dhe të sigurt.
Për insektet do të përdorim karrem nëpër strofkat e insekteve.
Për  brejtës në të shumten e rasteve përdorim ngjitësa special, kurtha dhe mjete të tjera mekanike pra
rrall herë helme kundër brejtësve. Pra në pak raste përdorim Helm brejtësish brenda mureve të stabilimentieve tuaja.